Personlig trener – Hvem er personen bak yrket?

Personlig trener – Kan mer enn å bare løfte vekter!

En personlig trener er en person som veileder og tilrettelegger trening og kosthold for andre, med god individuell oppfølging. Målet med samarbeidet mellom kunde og den personlige treneren, er at kunden skal lykkes med treningen og nå sine personlige mål. Det blir da personlig trener sin oppgave å hjelpe kunden med å sette realistiske mål, og skape et godt grunnlag for sunne og gode treningsvaner og varig atferdsendring. Men hva kjennetegner en personlig trener som lykkes med dette?

 

personligtrener

En god personlig trener:

  • Fokuserer på å at kunden skal ha eller få en positiv innstilling til fysisk aktivitet og trening.
  • Skreddersyr et tilpasset program for at kunden skal nå sine mål, men evner å endre dette etter behov om en ser at det blir nødvendig.
  • Klarer å formidle kunnskapen som behøves for at kunden skal oppnå det som er viktig for dem.
  • Er ydmyk og kjenner sine begrensninger og vet når ens kunnskap ikke er i tråd med hva som blir etterspurt. Det er lov og anbefalt å sparre med andre fagpersoner som har kunnskap en selv ikke besitter. Ingen sitter med all kunnskap!
  • Stiller spørsmål for å skape refleksjon og læring, istedenfor å bare fortelle.
  • Tilpasser seg kunden sine forutsetninger, og gir de rette utfordringene til rett tid.
  • Er flink med mennesker. En god personlig trener evner å motivere og inspirere både kunder og kolleger, samtidig som en er en relasjonsbygger.

 

Jobben innebærer i hovedsak å motivere kunden til å oppnå ønsket mål og sørge for at vedkommende opplever glede med trening. Det holder med andre ord ikke bare å kunne faget. Veien videre handler om å våge å søke situasjoner der en vokser i yrket og som person, og stadig utvikler relasjonskompetanse.

Her kan du lese mer om hvilke verktøy som kan gjøre jobben for å bli en dyktig personlig trener lettere. Klikk her!

 

Lykke til!