Treningsapp – Anbefalt for deg som jobber med trening

Treningsapp som gjør jobben lettere

PT Flow er en treningsapp og et hjelpemiddel som gir personlige trenere kontroll og oversikt.

Som personlig trener (PT) er det viktig med god struktur og oversikt i arbeidshverdagen. En må ha kontroll over hvilke kunder som skal trene når, hvor mange økter den enkelte har gjennomført og listen fortsetter. Dersom en får satt alt dette i ett enkelt og brukervennlig system, vil en automatisk få kontroll og struktur i hvedagen.

treningsapp

Hvordan fungerer appen?

Med treningsapp fra PT Flow vil PTer kunne arbeide mer effektivt enn tidligere. Også PT-kunder kan bruke appen til blant annet følge egen treningsprogresjon, dette kan være viktig for at kunden skal oppleve treningsglede og motiveres til å fortsette.

Tidsbesparende

Appen fungerer som et bookingsystem, da PTen kan dele sin kalender med kundene, slik at de selv kan finne ledig tid og booke neste treningsøkt. I tillegg ligger de fleste øvelser ferdig beskrevet inne i appen, en trenger dermed kun å søke opp og putte ønskelig øvelse i treningsprogrammet. Dette sparer tid!

treningsapp booking

System

Treningsappen gjør det enkelt å justere og tilpasse økter etter behov. Tidligere treningsøkter ligger nemlig lagret, sammen med eventuelle notater og informasjon til den enkelte kunde. Med et system som gir oversikt over nøkkeltall fra kunde, ligger alt til rette for de kommende øktene og fokus på målsetting.

treningsapp system

Øvelsesbank

På vei mot målet vil man og få hjelp av over 1200 øvelser som ligger inne i treningsappen. Noe som tilsier at mulighetene er mange for å skape gode program og treningsopplevelser. Med det sagt, kan man enkelt legge til nye øvelser om det skulle være behov.

Alt dette og mye mer!

treningsapp oevelser

Treningsappen PT Flow gjør altså hverdagen enklere for personlige trenere, og vil bidra til å holde lengre på kunder da en app som dette kan føre til at de får en positiv opplevelse av treningsreisen.

Ønsker du å teste treningsappen PT Flow, så kan du prøve det gratis i 14 dager ved å klikke her.